Kurser

Filtrerade sökresultat

Course
Högskolepoäng

Algebraiska strukturer, koder och krypton

Analys och geometri

Att skriva matematik

Differentialekvationer och vektoranalys

Differentialgeometri

Digitala medier och webbpublicering

Digitala verktyg i matematikundervisningen

Diskret matematik

Diskret matematik för civilingenjörer

Event management

Examensarbete Grundlärarprogrammet - Matematik

Examensarbete för ämneslärare - matematik med didaktisk inriktning

Examensarbete för ämneslärare - spanska med didaktisk inriktning

Examensarbete i matematik

Examensarbete i matematik

Examensarbete inom lärarutbildningen (matematik)

Examensarbete inom lärarutbildningen (uteliv, hälsa, identitet)

Examensarbete och VFU III - grundlärare årskurs 4-6

Flervariabelanalys

Fourieranalys

Fourierserier och approximationer

Funktionalanalys

Funktionsrum I

Förberedande kurs i matematik

Företagande inom turism