Kurser

Filtrerade sökresultat

Course
Högskolepoäng

Algebraiska strukturer, koder och krypton

Analys och geometri

Att leda lokal skolutveckling

Att leda och utveckla förskolans verksamhet

Att skriva matematik

Barns utveckling och lärande i förskolan

De yngsta förskolebarnens språkliga, matematiska och estetiska lärande

Den lärande eleven - grundlärare

Den lärande eleven - ämneslärare

Den lärande eleven 1 - musiklärare

Den lärande eleven 2 - musiklärare

Differentialekvationer och vektoranalys

Differentialgeometri

Digitala verktyg i matematikundervisningen

Diskret matematik

Diskret matematik för civilingenjörer

Examensarbete Grundlärarprogrammet - Matematik

Examensarbete Grundlärarprogrammet, 4-6 - SO

Examensarbete Grundlärarprogrammet, Förskoleklass och årskurs 1-3 - SO

Examensarbete för ämneslärare - matematik med didaktisk inriktning

Examensarbete för ämneslärare - samhällskunskap med didaktisk inriktning

Examensarbete i matematik

Examensarbete i matematik

Examensarbete inom lärarutbildningen (matematik)

Examensarbete inom lärarutbildningen (pedagogik)