Kurser

Filtrerade sökresultat

Course
Högskolepoäng

Data, makt och etik

Datavisualisering och kommunikation

Den digitala tidsålderns mediepublik

Digitala analysmetoder

Examensarbete Grundlärarprogrammet - Matematik

Examensarbete för ämneslärare - matematik med didaktisk inriktning

Examensarbete i matematik

Forskningsmetoder och självständigt arbete

Förberedande kurs i matematik

Grafisk form I

Informationsarbete i teori och praktik

Introduktion till Medie- och kommunikationsvetenskap

Introduktion till geomediastudier

Kreativ matematik för grundlärare i förskoleklass och årskurs 1-3

Kreativ matematik för grundlärare i årskurs 4-6

Kreativ matematik för grundlärare i årskurs 4-6 II

Matematik I med didaktisk inriktning

Matematik II med didaktisk inriktning

Matematik III med didaktisk inriktning

Matematik IV med didaktisk inriktning

Matematik V med didaktisk inriktning

Matematik för ingenjörer I

Matematik för ingenjörer II

Matematik med didaktisk inriktning 4

Matematik med didaktisk inriktning 5