Kurser

Filtrerade sökresultat

Course
Högskolepoäng

Datorstödd beredning och produktion

Europakunskap

Examensarbete för högskoleingenjörsexamen i Maskinteknik

Examensarbete för högskoleingenjörsexamen i innovationsteknik och design

Finita elementmetodens grunder

Fordonskonstruktion

Fordonskonstruktion II

Genus och politik - teori och metodologi

Hydraulik och pneumatik

Hälso- och sjukvårdsadministration

Hållfasthetslära I för civilingenjörer

Internationell Politik

Internationell politik

Introduktion till studiet av politik

Introduktionskurs IoD

Jämförande politik och förvaltning

Kommunikationsverktyg i designarbete

Konstruktionsteknik II, IoD

Konstruktionsteknik II, M

Ledarskap och verksamhetsutveckling inom vård och omsorg

Makt och styrformer

Maskinelement

Masteruppsats i statsvetenskap

Offentlig Politik och Förvaltning

Offentliga beslut och processer i praktiken