Kurser

Filtrerade sökresultat

Course
Högskolepoäng

Datorstödd beredning och produktion

Den projektorienterade organisationen

Dynamik med datorstöd

Ergonomi

Finita elementmetodens grunder

Generell projektledningsmetodik

Hydraulik och pneumatik

Hållfasthetslära I för civilingenjörer

Hållfasthetslära I för högskoleingenjörer

Hållfasthetslära II för civilingenjörer

Individer och grupper i projekt

Integrerad produktutveckling

Introduktionskurs IoD

Kommunikationsverktyg i designarbete

Konstruktionsteknik II, IoD

Konstruktionsteknik II, M

Konstruktionsteknik för civilingenjörer

Ledarrollen i projektmiljöer

Ledarskap i projekt

Maskindynamik

Maskinelement

Mekanik 1: statik

Mekanik 2: dynamik

Perspektiv på projektledningsmetodik

Produktionssystem