Kurser

Filtrerade sökresultat

Course
Högskolepoäng

1700-talslitteratur

1900-talets avantgarden

Att möta variation och mångfald

Att skriva för barn och ungdom I

Att skriva för barn och ungdom II

Att undanröja hinder för språk-, skriv- och läsutveckling

Att utveckla språkliga lärmiljöer ur ett inkluderande perspektiv

Blasfemins estetik. Utmanande textstrategier från Genesis till Satansverserna

Collegeåret

Det kusliga i litteratur, film och konst

Examensarbete för ämneslärare - svenska med didaktisk inriktning

Examensarbete i speciallärarprogrammet

Examensarbete i specialpedagogprogrammet

Examensarbete inom speciallärarprogrammet

Examensarbete inom speciallärarprogrammet

Individ, lärande och samhälle

Individ, språk och samhälle

Introduktion till Specialpedagogik

Kartläggning av lärmiljöer ur ett inkluderande perspektiv

Kreativt skrivande

Kreativt skrivande II

Litteraturvetenskap

Litteraturvetenskap II

Litteraturvetenskap III