Kurser

Filtrerade sökresultat

Course
Högskolepoäng

1700-talslitteratur

1900-talets avantgarden

Att skapa kunskap om komplexa sociala processer

Att skriva för barn och ungdom I

Att skriva för barn och ungdom II

Att åldras i Sverige

Blasfemins estetik. Utmanande textstrategier från Genesis till Satansverserna

Collegeåret

Det kusliga i litteratur, film och konst

Examensarbete

Examensarbete för ämneslärare - svenska med didaktisk inriktning

Fördjupningskurs kvalitativ och kvantitativ dataanalys

Glokala relationer

Individen och samhället

Kreativt skrivande

Kreativt skrivande II

Litteraturvetenskap

Litteraturvetenskap II

Litteraturvetenskap III

Litteraturvetenskaplig teori och metod

Litterära klassiker

Lyrik, Lyrikperformance och lyrics

Metoder för samhällsvetenskap

Metodologi och metod inom samhällsvetenskaplig forskning