Kurser

Filtrerade sökresultat

Course
Högskolepoäng

1700-talslitteratur

1900-talets avantgarden

Att skriva för barn och ungdom I

Att skriva för barn och ungdom II

Att säkerställa stabila familjehemsplaceringar

Barnets rätt

Behandlingsarbete inom missbruksvård

Blasfemins estetik. Utmanande textstrategier från Genesis till Satansverserna

Collegeåret

Det kusliga i litteratur, film och konst

Det sociala arbetets organisation och ledarskap

Det sociala arbetsfältet

Evidens i socialt arbete

Examensarbete för masterexamen i socialt arbete

Examensarbete för masterexamen i socialt arbete

Examensarbete för ämneslärare - svenska med didaktisk inriktning

Flyktingrelaterad stress och psykisk hälsa

Fördjupningskurs samhällsvetenskapliga analysmetoder

Handledningsutbildning för praktikhandledare inom socionomutbildning

Individ, grupp och familj

Individen i samhället

Juridik för det sociala arbetet

Kompetensutveckling inom LSS-området