Kurser

Filtrerade sökresultat

Course
Högskolepoäng

Collegeåret

Extremt väder och samhällets sårbarhet

Hantering av naturkatastrofer 1

Hantering av naturkatastrofer 2

Hållbar utveckling med fokus på klimatförändringar

Hållbar utveckling ur ett säkerhetsperspektiv

Introduktion riskhantering i samhället

Klimat i förändring

Klimatanpassning och riskreducering

Kreativt skrivande

Kreativt skrivande II

Litterära klassiker

MKB, miljökonsekvensbeskrivning

Miljökonsekvensbeskrivning för energisystem

Norden och klimatförändringar

Personsäkerhet I: skadeanalys och riskbedömning

Personsäkerhet II: skadeförebyggande och säkerhetsfrämjande arbete

Personsäkerhet III: Säkerhetspromotion i samhället

Risk- och miljöfrågorna ur ett hälsoperspektiv

Riskhantering - Magisterarbete

Riskperception och riskkommunikation

Självständigt arbete - uppsats

Teoribildning inom riskhantering

Vattenförvaltning och hantering av översvämningsrisker