Kurser

Filtrerade sökresultat

Course
Högskolepoäng

1700-talslitteratur

1900-talets avantgarden

Att skriva för barn och ungdom I

Att skriva för barn och ungdom II

Blasfemins estetik. Utmanande textstrategier från Genesis till Satansverserna

Collegeåret

Det kusliga i litteratur, film och konst

Ekonometri

Ekonometri

Ekonometri

Examensarbete för ämneslärare - svenska med didaktisk inriktning

Extremt väder och samhällets sårbarhet

Försöksplanering

Försöksplanering I

Grundläggande statistik och regressionsanalys

Hantering av komplexa miljörisker

Hantering av naturkatastrofer 1

Hantering av naturkatastrofer 2

Hållbar utveckling med fokus på klimatförändringar

Hållbar utveckling och regionala perspektiv

Hållbar utveckling ur ett säkerhetsperspektiv

Introduktion riskhantering i samhället

Introduktion till SPSS

Introduktionskurs i miljö och säkerhet