Kurser

Filtrerade sökresultat

Course
Högskolepoäng

1700-talslitteratur

1900-talets avantgarden

Att skriva för barn och ungdom I

Att skriva för barn och ungdom II

Bibeln i kulturen, kulturen i bibeln

Blasfemins estetik. Utmanande textstrategier från Genesis till Satansverserna

Collegeåret

Det kusliga i litteratur, film och konst

Examensarbete för ämneslärare - religionsvetenskap med didaktisk inriktning

Examensarbete för ämneslärare - svenska med didaktisk inriktning

Examensarbete inom lärarprogrammet (religion)

Fältarbete: förberedelser och metoder

Fältstudier: kulturmöten och områdeskunskap

Kreativt skrivande

Kreativt skrivande II

Litteraturvetenskap

Litteraturvetenskap II

Litteraturvetenskap III

Litteraturvetenskaplig teori och metod

Litterära klassiker

Luther och hans värld 1517-2017: Reformationen igår och idag

Lyrik, Lyrikperformance och lyrics

Musik, filosofi och vetenskap - sidor av islam du inte kände till

Poststrukturalistisk teori och postmodern litteratur