Kurser

Filtrerade sökresultat

Course
Högskolepoäng

1700-talslitteratur

1900-talets avantgarden

Affärsjuridik

Affärsjuridisk fördjupning I

Affärsjuridisk fördjupning II

Blasfemins estetik. Utmanande textstrategier från Genesis till Satansverserna

Det kusliga i litteratur, film och konst

Examensarbete för ämneslärare - svenska med didaktisk inriktning

Internationell beskattning

Litteraturvetenskaplig teori och metod

Lyrik, Lyrikperformance och lyrics

Materiell företagsbeskattning

Offentligrättslig fördjupning

Poststrukturalistisk teori och postmodern litteratur

Responsteorier. Läsares interaktion med texter

Rättsvetenskapliga perspektiv i teori och metod

Självständigt arbete - uppsats

Skatteförfarande och skatteprocess

Skattejuridisk metodkurs I

Skattejuridisk metodkurs II

Skatterätt - Magisteruppsats

Skatterätt II

Skatterätt III

Socialrätt