Kurser

Filtrerade sökresultat

Course
Högskolepoäng

Collegeåret

Den projektorienterade organisationen

Examensarbete för ämneslärare - svenska med didaktisk inriktning

Generell projektledningsmetodik

Ledarrollen i projektmiljöer

Litteraturvetenskap

Litteraturvetenskap II

Litteraturvetenskap III

Perspektiv på projektledning

Projekt och ledarskap för civilingenjörer

Projekt som arbetsform

Projektledning

Projektledning - Magisteruppsats

Projektledning i IT-projekt

Svenska med didaktisk inriktning 1

Svenska II med didaktisk inriktning

Svenska III med didaktisk inriktning

Svenska med didaktisk inriktning 5, litteraturvetenskaplig fördjupning

Vetenskapsteori och forskning i projektmiljöer