Kurser

Filtrerade sökresultat

Course
Högskolepoäng

Collegeåret

Den projektorienterade organisationen

Generell projektledningsmetodik

Individer och grupper i projekt

Kreativt skrivande

Kreativt skrivande II

Ledarrollen i projektmiljöer

Ledarskap i projekt

Litterära klassiker

Perspektiv på projektledningsmetodik

Projekt och ledarskap för civilingenjörer

Projekthantering ur ett ledningsperspektiv

Projektledning i IT-projekt

Självständigt arbete - uppsats

Teamutveckling i projektmiljöer