Kurser

Filtrerade sökresultat

Course
Högskolepoäng

1700-talslitteratur

1900-talets avantgarden

Aspekter på projektets genomförandefas

Att skriva för barn och ungdom I

Att skriva för barn och ungdom II

Blasfemins estetik. Utmanande textstrategier från Genesis till Satansverserna

Collegeåret

Den projektorienterade organisationen

Den projektorienterade organisationen

Det kusliga i litteratur, film och konst

Examensarbete för ämneslärare - svenska med didaktisk inriktning

Generell projektledningsmetodik

Generell projektledningsmetodik

Generell projektledningsmetodik

Grunder i projektledning

Individer och grupper i projekt

Individer och grupper i projekt

Kreativt skrivande

Kreativt skrivande II

Ledarrollen i projektmiljöer