Kurser

Filtrerade sökresultat

Course
Högskolepoäng

1700-talslitteratur

1900-talets avantgarden

Andraspråksinlärning

Att leda lokal skolutveckling

Att leda och utveckla förskolans verksamhet

Att skriva för barn och ungdom I

Att skriva för barn och ungdom II

Barns utveckling och lärande i förskolan

Blasfemins estetik. Utmanande textstrategier från Genesis till Satansverserna

Collegeåret

De yngsta förskolebarnens språkliga, matematiska och estetiska lärande

Den lärande eleven - grundlärare

Den lärande eleven - ämneslärare

Den lärande eleven 1 - musiklärare

Den lärande eleven 2 - musiklärare

Det globala klassrummet - introduktionskurs i svenska som andraspråk, för undervisning i åk 1-6

Det globala klassrummet - introduktionskurs i svenska som andraspråk, för undervisning i åk 7-9

Det kusliga i litteratur, film och konst

Examensarbete för ämneslärare - svenska med didaktisk inriktning

Examensarbete inom lärarutbildningen (pedagogik)

Folkbildningens/Kulturskolans ideologiska traditioner och legala förutsättning

Forskningsmetoder inom pedagogiskt arbete

Fortbildning för rektorer med fokus på pedagogiskt ledarskap

Förskolan och vetenskapliga perspektiv

Handledarutbildning för lokala lärarutbildare