Kurser

Filtrerade sökresultat

Course
Högskolepoäng

1700-talslitteratur

1900-talets avantgarden

Att leda lokal skolutveckling

Att leda och utveckla förskolans verksamhet

Att skriva för barn och ungdom I

Att skriva för barn och ungdom II

Barns utveckling och lärande i förskolan

Blasfemins estetik. Utmanande textstrategier från Genesis till Satansverserna

Collegeåret

De yngsta förskolebarnens språkliga, matematiska och estetiska lärande

Den lärande eleven - grundlärare

Den lärande eleven - ämneslärare

Den lärande eleven 1 - musiklärare

Den lärande eleven 2 - musiklärare

Det kusliga i litteratur, film och konst

Examensarbete för ämneslärare - svenska med didaktisk inriktning

Examensarbete inom lärarutbildningen (pedagogik)

Folkbildningens/Kulturskolans ideologiska traditioner och legala förutsättning

Forskningsmetoder inom pedagogiskt arbete

Fortbildning för rektorer med fokus på pedagogiskt ledarskap

Förskolan och vetenskapliga perspektiv

Handledarutbildning för lokala lärarutbildare

Handledarutbildning för lokala lärarutbildare

Kreativt skrivande