Kurser

Filtrerade sökresultat

Course
Högskolepoäng

Anatomi och fysiologi

Centrala kulturpolitiska frågor

Datorkunskap och webbdesign - Kulturstudier

De mänskliga rättigheternas idé- och kulturtraditioner

Diabetes I

Digitala medier och webbpublicering - Kulturstudier

Gatukonst

Genus, medier och design

Globalisering och kultur

Idéhistoria I

Idéhistoria I: Antiken, medeltiden och renässansen

Idéhistoria I: Den svenska idéhistorien

Idéhistoria I: Den upplysta världen

Idéhistoria I: Moderna tider

Idéhistoria II

Idéhistoria II: Global idéhistoria

Idéhistoria II: Idéhistoriens teori- och metodtraditioner

Idéhistoria II: Metateorier - vetenskap, kultur, politik

Idéhistoria II: Självständigt arbete I

Introduktionskurs i kulturpolitik

Kommunikationsplanering - Kulturstudier

Konst i det offentliga rummet

Konst- och bildvetenskap I

Konst- och bildvetenskap II

Konst- och bildvetenskap II: globala och regionala konst- och bildvärldar