Kurser

Filtrerade sökresultat

Course
Högskolepoäng

Algebraiska strukturer, koder och krypton

Analys och geometri

Att skriva matematik

Centrala kulturpolitiska frågor

Datorkunskap och webbdesign - Kulturstudier

De mänskliga rättigheternas idé- och kulturtraditioner

Differentialekvationer och vektoranalys

Differentialgeometri

Digitala medier och webbpublicering - Kulturstudier

Digitala verktyg i matematikundervisningen

Diskret matematik

Diskret matematik för civilingenjörer

Examensarbete Grundlärarprogrammet - Matematik

Examensarbete Grundlärarprogrammet, 4-6 - SO

Examensarbete Grundlärarprogrammet, Förskoleklass och årskurs 1-3 - SO

Examensarbete för ämneslärare - matematik med didaktisk inriktning

Examensarbete för ämneslärare - samhällskunskap med didaktisk inriktning

Examensarbete i matematik

Examensarbete i matematik

Examensarbete inom lärarutbildningen (matematik)

Examensarbete och VFU III - grundlärare årskurs 4-6

Flervariabelanalys

Fourieranalys

Fourierserier och approximationer

Funktionalanalys