Kurser

Filtrerade sökresultat

Course
Högskolepoäng

Aspects of Sweden

Essay Writing in Politics

Europakunskap

Filmgeografi(er)

Further Studies in Politics

Fysisk planering i praktiken

Globaliseringens konsekvenser

Hälso- och sjukvårdsadministration

Hälso- och sjukvårdsadministration

Hälso- och sjukvårdsadministration, 61-90 hp

International Politics

Internationell politik

Internationell politik

Introduction to EU Studies

Introduktion till studiet av politik

Introduktionskurs - samhällsplanering och projektledning

Jämförande politik och förvaltning

Kulturgeografi III

Ledarskap och verksamhetsutveckling inom vård och omsorg

Offentliga beslut och processer i praktiken

Politikens institutioner

Politikvetenskaplig metod, analys och självständigt forsknings- och utredningsarbete

Politiska idéer

Politiskt deltagande

Praktik: Politices kandidat