Kurser

Filtrerade sökresultat

Course
Högskolepoäng

Europakunskap

Genus och politik - teori och metodologi

Hälso- och sjukvårdsadministration

Identiteter och kulturer

Internationell politik

Introduktion till studiet av politik

Jämförande politik och förvaltning

Kulturgeografi - masteruppsats

Ledarskap och verksamhetsutveckling inom vård och omsorg

Lokal och regional utveckling

Makt och styrformer

Policyanalys

Politikens institutioner

Politisk teori

Politiska idéer

Praktik: Politices kandidat

Självständigt forsknings- och utredningsarb II

Skogsfinnarna och Finnskogen: Kultur, historia och framtid

Statsvetenskap II

Statsvetenskaplig metodologi och forskningsmetodik

Svensk politik och förvaltning

Vetenskapsteori