Kurser

Filtrerade sökresultat

Course
Högskolepoäng

Ekonometri

Ekonometri

Ekonometri

Filmgeografi(er)

Fysisk planering i praktiken

Fördjupningskurs samhällsvetenskapliga analysmetoder, inriktning kulturgeografi

Försöksplanering

Försöksplanering I

Globaliseringens konsekvenser

Grundläggande statistik och regressionsanalys

Identiteter och kulturer

Introduktion till SPSS

Introduktionskurs - samhällsplanering och projektledning

Klassiker i rumsteori

Kulturgeografi - Självständigt arbete i Regionalt Samhällsbyggande I

Kulturgeografi - Självständigt arbete i Regionalt Samhällsbyggande II

Kulturgeografi - magisteruppsats

Kulturgeografi - masteruppsats

Kulturgeografi - masteruppsats

Kulturgeografi III

Kulturgeografi IV

Linjära modeller I

Lokal och regional utveckling

Matematisk statistik

Metod och metodologi inom samhällsvetenskaplig forskning, inriktning kulturgeografi