Kurser

Filtrerade sökresultat

Course
Högskolepoäng

Aspects of Sweden

Bibeln i kulturen, kulturen i bibeln

Essay Writing in Politics

Europakunskap

Examensarbete för ämneslärare - religionsvetenskap med didaktisk inriktning

Examensarbete inom lärarprogrammet (religion)

Filmgeografi(er)

Further Studies in Politics

Fysisk planering i praktiken

Fältarbete: förberedelser och metoder

Fältstudier: kulturmöten och områdeskunskap

Fördjupningskurs samhällsvetenskapliga analysmetoder, inriktning kulturgeografi

Genus och politik - teori och metodologi

Globaliseringens konsekvenser

Hälso- och sjukvårdsadministration

Hälso- och sjukvårdsadministration

Hälso- och sjukvårdsadministration, 61-90 hp

Identiteter och kulturer

International Politics

Internationell Politik

Internationell politik

Internationell politik

Introduction to EU Studies

Introduktion till studiet av politik