Kurser

Filtrerade sökresultat

Course
Högskolepoäng

Biologisk psykologi, lärande, motivation och lycka

Forskningsmetodik och fördjupningsarbete

Funktion, symtomatologi, färdighet och anpassning utifrån ett psykologiskt perspektiv

Fysisk planering i praktiken

Identiteter och kulturer

Individ, organisation och samhälle

Introduktion till kognitiv beteendeterapi

Introduktion till psykologi och människan i ett utvecklingsperspektiv

Introduktionskurs - samhällsplanering och projektledning

Klinisk psykologi II

Kulturgeografi - Självständigt arbete i Regionalt Samhällsbyggande I

Kulturgeografi - Självständigt arbete i Regionalt Samhällsbyggande II

Kulturgeografi - magisteruppsats

Kulturgeografi - masteruppsats

Kulturgeografi - masteruppsats

Kulturgeografi III

Ledarskap och personlighet

Ledarskapets psykologi

Lokal och regional utveckling

Neuropsykologi, socialpsykologi samt prevention och hälsa

Organisation och innovation

Organisationens psykologi

Organisationspsykologi och vetenskapliga metoder inom klinisk psykologi

Positiv psykologi och hälsa

Praktik I avancerad nivå