Kurser

Filtrerade sökresultat

Course
Högskolepoäng

Identiteter och kulturer

Introduktion till kognitiv beteendeterapi

Introduktion till psykologi

Klinisk psykologi II

Kulturgeografi - masteruppsats

Ledarskap och personlighet

Lokal och regional utveckling

Organisation och innovation

Organisationspsykologi och vetenskapliga metoder inom klinisk psykologi

Psykodynamisk psykoterapi III

Psykoterapi III - Kognitiv beteendeterapi

Skogsfinnarna och Finnskogen: Kultur, historia och framtid

Socialpsykologi ur ett psykologiskt perspektiv

Transpersonell psykologi

Utvecklingspsykologi

Vetenskaplig tillämpning inom psykologins forskningsfält