Kurser

Filtrerade sökresultat

Course
Högskolepoäng

Biologisk psykologi, lärande, motivation och lycka

Forskningsmetodik och fördjupningsarbete

Funktion, symtomatologi, färdighet och anpassning utifrån ett psykologiskt perspektiv

Fysisk planering i praktiken

Identiteter och kulturer

Individ, organisation och samhälle

Introduktion till kognitiv beteendeterapi

Introduktion till psykologi

Introduktion till psykologi och människan i ett utvecklingsperspektiv

Introduktionskurs - samhällsplanering och projektledning

Klinisk psykologi II

Kulturgeografi - magisteruppsats

Kulturgeografi - masteruppsats

Kulturgeografi - masteruppsats

Kulturgeografi III

Ledarskapets psykologi

Neuropsykologi, socialpsykologi samt prevention och hälsa

Organisation och innovation

Organisationens psykologi

Organisationspsykologi och vetenskapliga metoder inom klinisk psykologi

Positiv psykologi och hälsa

Praktik I avancerad nivå

Praktik II avancerad nivå

Psykodynamisk psykoterapi I

Psykodynamisk psykoterapi II