Kurser

Filtrerade sökresultat

Course
Högskolepoäng

Att skapa kunskap om komplexa sociala processer

Att åldras i Sverige

Biologisk psykologi, lärande, motivation och lycka

En orientering i kognitiv beteendeterapi

Examensarbete

Filmgeografi(er)

Forskningsmetodik I

Forskningsmetodik och fördjupningsarbete

Funktion, symtomatologi, färdighet och anpassning utifrån ett psykologiskt perspektiv

Fysisk planering i praktiken

Fördjupningskurs kvalitativ och kvantitativ dataanalys

Fördjupningskurs samhällsvetenskapliga analysmetoder, inriktning kulturgeografi

Globaliseringens konsekvenser

Glokala relationer

Grundläggande vetenskapligt arbete i psykologi

Heldygnsvård i psykiatri

Hälsans psykologi

Identiteter och kulturer

Individ, organisation och samhälle

Individen och samhället

Introduktion till kognitiv beteendeterapi

Introduktion till psykologi

Introduktion till psykologi och människan i ett utvecklingsperspektiv

Introduktionskurs - samhällsplanering och projektledning

Klassiker i rumsteori