Kurser

Filtrerade sökresultat

Course
Högskolepoäng

Bibeln i kulturen, kulturen i bibeln

Biologisk psykologi, lärande, motivation och lycka

En orientering i kognitiv beteendeterapi

Examensarbete för ämneslärare - religionsvetenskap med didaktisk inriktning

Examensarbete inom lärarprogrammet (religion)

Filmgeografi(er)

Forskningsmetodik I

Forskningsmetodik och fördjupningsarbete

Funktion, symtomatologi, färdighet och anpassning utifrån ett psykologiskt perspektiv

Fysisk planering i praktiken

Fältarbete: förberedelser och metoder

Fältstudier: kulturmöten och områdeskunskap

Fördjupningskurs samhällsvetenskapliga analysmetoder, inriktning kulturgeografi

Globaliseringens konsekvenser

Grundläggande vetenskapligt arbete i psykologi

Heldygnsvård i psykiatri

Hälsans psykologi

Identiteter och kulturer

Individ, organisation och samhälle

Introduktion till kognitiv beteendeterapi

Introduktion till psykologi

Introduktion till psykologi och människan i ett utvecklingsperspektiv

Introduktionskurs - samhällsplanering och projektledning

Klassiker i rumsteori

Klinisk psykologi II