Kurser

Filtrerade sökresultat

Course
Högskolepoäng

Filmgeografi(er)

Fysisk planering i praktiken

Generell projektledningsmetodik

Generell projektledningsmetodik

Generell projektledningsmetodik

Globaliseringens konsekvenser

Grunder i projektledning

Individer och grupper i projekt

Individer och grupper i projekt

Introduktionskurs - samhällsplanering och projektledning

Kulturgeografi III

Ledarskap i projekt

Ledarskap i projekt

Projekt och ledarskap för civilingenjörer

Projekthantering ur ett ledningsperspektiv

Projekthantering ur ett ledningsperspektiv

Projektledarrollen

Projektledning

Projektledning