Kurser

Filtrerade sökresultat

Course
Högskolepoäng

Den projektorienterade organisationen

Generell projektledningsmetodik

Individer och grupper i projekt

Ledarrollen i projektmiljöer

Ledarskap i projekt

Perspektiv på projektledningsmetodik

Projekthantering ur ett ledningsperspektiv

Teamutveckling i projektmiljöer