Kurser

Filtrerade sökresultat

Course
Högskolepoäng

Introduktionskurs - samhällsplanering och projektledning

Kulturgeografi - Självständigt arbete i Regionalt Samhällsbyggande I

Kulturgeografi - Självständigt arbete i Regionalt Samhällsbyggande II

Kulturgeografi - magisteruppsats

Kulturgeografi - masteruppsats

Kulturgeografi III

Perspektiv på projektledning

Praktik I avancerad nivå

Praktik II avancerad nivå

Projekt som arbetsform

Projektledning

Projektledning - Magisteruppsats

Regionala utvecklingsprocesser

Samhällsplanerarens metoder

Samhällsplanering - praktik

Samhällsplanering I

Samhällsplanering II: Hållbar utveckling - individ, samhälle och miljö

Samhällsplanering, praktik

Samhällsvetenskaplig metod och uppsats

Vetenskapsteori och forskning i projektmiljöer