Kurser

Filtrerade sökresultat

Course
Högskolepoäng

Den projektorienterade organisationen

Generell projektledningsmetodik

Identiteter och kulturer

Individer och grupper i projekt

Kulturgeografi - masteruppsats

Ledarrollen i projektmiljöer

Ledarskap i projekt

Lokal och regional utveckling

Perspektiv på projektledningsmetodik

Projekt och ledarskap för civilingenjörer

Projekthantering ur ett ledningsperspektiv

Projektledning i IT-projekt

Skogsfinnarna och Finnskogen: Kultur, historia och framtid

Teamutveckling i projektmiljöer