Kurser

Filtrerade sökresultat

Course
Högskolepoäng

Den projektorienterade organisationen

Fysisk planering i praktiken

Generell projektledningsmetodik

Identiteter och kulturer

Individer och grupper i projekt

Introduktionskurs - samhällsplanering och projektledning

Kulturgeografi - magisteruppsats

Kulturgeografi - masteruppsats

Kulturgeografi - masteruppsats

Kulturgeografi III

Ledarrollen i projektmiljöer

Ledarskap i projekt

Perspektiv på projektledning

Perspektiv på projektledningsmetodik

Praktik I avancerad nivå

Praktik II avancerad nivå

Projekt och ledarskap för civilingenjörer

Projekt som arbetsform

Projekthantering ur ett ledningsperspektiv

Projektledning

Projektledning - Magisteruppsats

Projektledning i IT-projekt

Regionala utvecklingsprocesser

Samhällsplanerarens metoder

Samhällsplanering - praktik