Kurser

Filtrerade sökresultat

Course
Högskolepoäng

Aspekter på projektets genomförandefas

Den projektorienterade organisationen

Den projektorienterade organisationen

Digitala medier och webbpublicering

Event management

Examensarbete inom lärarutbildningen (uteliv, hälsa, identitet)

Filmgeografi(er)

Fysisk planering i praktiken

Fördjupningskurs samhällsvetenskapliga analysmetoder, inriktning kulturgeografi

Företagande inom turism

Generell projektledningsmetodik

Generell projektledningsmetodik

Generell projektledningsmetodik

Globaliseringens konsekvenser

Grunder i projektledning

Identiteter och kulturer

Individer och grupper i projekt

Individer och grupper i projekt

Introduktionskurs - samhällsplanering och projektledning

Klassiker i rumsteori

Kommunikation och digitalisering av turism

Kulturgeografi - Självständigt arbete i Regionalt Samhällsbyggande I