Kurser

Filtrerade sökresultat

Course
Högskolepoäng

Aspects of Sweden

Aspekter på projektets genomförandefas

Den projektorienterade organisationen

Den projektorienterade organisationen

Essay Writing in Politics

Europakunskap

Filmgeografi(er)

Further Studies in Politics

Fysisk planering i praktiken

Fördjupningskurs samhällsvetenskapliga analysmetoder, inriktning kulturgeografi

Generell projektledningsmetodik

Generell projektledningsmetodik

Generell projektledningsmetodik

Genus och politik - teori och metodologi

Globaliseringens konsekvenser

Grunder i projektledning

Hälso- och sjukvårdsadministration

Hälso- och sjukvårdsadministration

Hälso- och sjukvårdsadministration, 61-90 hp

Identiteter och kulturer

Individer och grupper i projekt