Kurser

Filtrerade sökresultat

Course
Högskolepoäng

Aspekter på projektets genomförandefas

Att säkerställa stabila familjehemsplaceringar

Barnets rätt

Behandlingsarbete inom missbruksvård

Den projektorienterade organisationen

Den projektorienterade organisationen

Det sociala arbetets organisation och ledarskap

Det sociala arbetsfältet

Evidens i socialt arbete

Examensarbete för masterexamen i socialt arbete

Examensarbete för masterexamen i socialt arbete

Filmgeografi(er)

Flyktingrelaterad stress och psykisk hälsa

Fysisk planering i praktiken

Fördjupningskurs samhällsvetenskapliga analysmetoder

Fördjupningskurs samhällsvetenskapliga analysmetoder, inriktning kulturgeografi

Generell projektledningsmetodik

Generell projektledningsmetodik

Generell projektledningsmetodik

Globaliseringens konsekvenser

Grunder i projektledning