Kurser

Filtrerade sökresultat

Course
Högskolepoäng

Aspekter på projektets genomförandefas

Bibeln i kulturen, kulturen i bibeln

Den projektorienterade organisationen

Den projektorienterade organisationen

Examensarbete för ämneslärare - religionsvetenskap med didaktisk inriktning

Examensarbete inom lärarprogrammet (religion)

Filmgeografi(er)

Fysisk planering i praktiken

Fältarbete: förberedelser och metoder

Fältstudier: kulturmöten och områdeskunskap

Fördjupningskurs samhällsvetenskapliga analysmetoder, inriktning kulturgeografi

Generell projektledningsmetodik

Generell projektledningsmetodik

Generell projektledningsmetodik

Globaliseringens konsekvenser

Grunder i projektledning

Identiteter och kulturer

Individer och grupper i projekt

Individer och grupper i projekt

Introduktionskurs - samhällsplanering och projektledning

Klassiker i rumsteori

Kulturgeografi - Självständigt arbete i Regionalt Samhällsbyggande I