Kurser

Filtrerade sökresultat

Course
Högskolepoäng

Andraspråksinlärning

Att leda lokal skolutveckling

Att leda och utveckla förskolans verksamhet

Barns utveckling och lärande i förskolan

De yngsta förskolebarnens språkliga, matematiska och estetiska lärande

Den lärande eleven - grundlärare

Den lärande eleven - ämneslärare

Den lärande eleven 1 - musiklärare

Den lärande eleven 2 - musiklärare

Det globala klassrummet - introduktionskurs i svenska som andraspråk, för undervisning i åk 1-6

Det globala klassrummet - introduktionskurs i svenska som andraspråk, för undervisning i åk 7-9

Examensarbete inom lärarutbildningen (pedagogik)

Filmgeografi(er)

Folkbildningens/Kulturskolans ideologiska traditioner och legala förutsättning

Forskningsmetoder inom pedagogiskt arbete

Fortbildning för rektorer med fokus på pedagogiskt ledarskap

Fysisk planering i praktiken

Fördjupningskurs samhällsvetenskapliga analysmetoder, inriktning kulturgeografi

Förskolan och vetenskapliga perspektiv

Globaliseringens konsekvenser

Handledarutbildning för lokala lärarutbildare

Handledarutbildning för lokala lärarutbildare

Identiteter och kulturer

Innehåll, arbetssätt och bedömning

Introduktionskurs - samhällsplanering och projektledning