Kurser

Filtrerade sökresultat

Course
Högskolepoäng

Aspekter på projektets genomförandefas

Att leda lokal skolutveckling

Att leda och utveckla förskolans verksamhet

Barns utveckling och lärande i förskolan

De yngsta förskolebarnens språkliga, matematiska och estetiska lärande

Den lärande eleven - grundlärare

Den lärande eleven - ämneslärare

Den lärande eleven 1 - musiklärare

Den lärande eleven 2 - musiklärare

Den projektorienterade organisationen

Den projektorienterade organisationen

Examensarbete inom lärarutbildningen (pedagogik)

Filmgeografi(er)

Folkbildningens/Kulturskolans ideologiska traditioner och legala förutsättning

Forskningsmetoder inom pedagogiskt arbete

Fortbildning för rektorer med fokus på pedagogiskt ledarskap

Fysisk planering i praktiken

Fördjupningskurs samhällsvetenskapliga analysmetoder, inriktning kulturgeografi

Förskolan och vetenskapliga perspektiv

Generell projektledningsmetodik

Generell projektledningsmetodik

Generell projektledningsmetodik

Globaliseringens konsekvenser