Kurser

Filtrerade sökresultat

Course
Högskolepoäng

Akutsjukvård inom ambulanssjukvård

Akutsjukvård med inriktning mot trauma inom ambulanssjukvård

Ambulanssjukvård i teori och praktik

Aspects of Sweden

Bedömning och vård inom ambulanssjukvård

Diabetes

Essay Writing in Politics

Europakunskap

Examensarbete i omvårdnad

Examensarbete i omvårdnad

Examensarbete med inriktning mot ambulanssjukvård

Examensarbete med inriktning mot distriktssköterskans verksamhetsområde

Examensarbete med inriktning mot intensivvård

Examensarbete med inriktning mot operationssjukvård

Familje-, barn- och elevhälsovård

Filmgeografi(er)

Further Studies in Politics

Fysisk planering i praktiken

Fördjupningskurs i bedömning och behandling av olika symtom

Fördjupningskurs samhällsvetenskapliga analysmetoder, inriktning kulturgeografi

Genus och politik - teori och metodologi

Globaliseringens konsekvenser

Grundläggande klinisk omvårdnad