Kurser

Filtrerade sökresultat

Course
Högskolepoäng

Allmänt utbildningsområde 3

Digitala medier och webbpublicering

Ensembleledning 7

Event management

Examensarbete

Examensarbete inom lärarutbildningen (uteliv, hälsa, identitet)

Filmgeografi(er)

Fysisk planering i praktiken

Fördjupningskurs samhällsvetenskapliga analysmetoder, inriktning kulturgeografi

Företagande inom turism

Globaliseringens konsekvenser

Identiteter och kulturer

Instrument och ensemble 1

Instrument och ensemble 2

Instrument och ensemble 3

Instrument och ensemble 4

Instrument och ensemble 5

Instrument och ensemble 6

Instrument och ensemble 7

Instrumentalspel/Sång afroamerikansk inriktning 7

Instrumentalspel/Sång folkmusikinriktning 7

Instrumentalspel/Sång klassisk inriktning 7

Introduktionskurs - samhällsplanering och projektledning

Klassiker i rumsteori

Kommunikation och digitalisering av turism