Kurser

Filtrerade sökresultat

Course
Högskolepoäng

Allmänt utbildningsområde 3

Aspekter på projektets genomförandefas

Den projektorienterade organisationen

Den projektorienterade organisationen

Ensembleledning 7

Examensarbete

Filmgeografi(er)

Fysisk planering i praktiken

Fördjupningskurs samhällsvetenskapliga analysmetoder, inriktning kulturgeografi

Generell projektledningsmetodik

Generell projektledningsmetodik

Generell projektledningsmetodik

Globaliseringens konsekvenser

Grunder i projektledning

Identiteter och kulturer

Individer och grupper i projekt

Individer och grupper i projekt

Instrument och ensemble 1

Instrument och ensemble 2

Instrument och ensemble 3

Instrument och ensemble 4

Instrument och ensemble 5