Kurser

Filtrerade sökresultat

Course
Högskolepoäng

Akutsjukvård inom ambulanssjukvård

Akutsjukvård med inriktning mot trauma inom ambulanssjukvård

Ambulanssjukvård i teori och praktik

Bedömning och vård inom ambulanssjukvård

Diabetes

Elektronisk musik: estetik, teknik och metodik

Entreprenörskap inom musikbranschen

Examensarbete i omvårdnad

Examensarbete i omvårdnad

Examensarbete med inriktning mot ambulanssjukvård

Examensarbete med inriktning mot distriktssköterskans verksamhetsområde

Examensarbete med inriktning mot intensivvård

Examensarbete med inriktning mot operationssjukvård

Familje-, barn- och elevhälsovård

Filmgeografi(er)

Fysisk planering i praktiken

Fördjupningskurs i bedömning och behandling av olika symtom

Fördjupningskurs samhällsvetenskapliga analysmetoder, inriktning kulturgeografi

Globaliseringens konsekvenser

Grundläggande klinisk omvårdnad

Grundläggande omvårdnad

Handledning i omvårdnad

Handledning i verksamhetsförlagd utbildning I