Kurser

Filtrerade sökresultat

Course
Högskolepoäng

Arbetsmarknadens ekonomi

Beteendeekonomi

Beteendeekonomi

Den svenska ekonomiska modellen

Ekonometri

Ekonomisk tillväxt/Makroekonomi

Ekonomisk tillväxt/Makroekonomi

Ekonomisk utvärderingsmetod

Elektronisk musik: estetik, teknik och metodik

Entreprenörskap inom musikbranschen

Examensarbete - högskoleexamen

Filmgeografi(er)

Finansiella marknader, risk och försäkring

Fysisk planering i praktiken

Fördjupningskurs samhällsvetenskapliga analysmetoder, inriktning kulturgeografi

Företagets finansiering och styrning

Globaliseringens konsekvenser

Identiteter och kulturer

Industriell organisation och konkurrensstrategi

Instrument och praktiskt gehör

Internationell handelsteori

Internationell makroekonomi

Internationell makroekonomi

Introduktionskurs - samhällsplanering och projektledning

Klassiker i rumsteori