Kurser

Filtrerade sökresultat

Course
Högskolepoäng

Elektronisk musik: estetik, teknik och metodik

Entreprenörskap inom musikbranschen

Filmgeografi(er)

Fysisk planering i praktiken

Fördjupningskurs samhällsvetenskapliga analysmetoder, inriktning kulturgeografi

Globaliseringens konsekvenser

Identiteter och kulturer

Instrument och praktiskt gehör

Introduktionskurs - samhällsplanering och projektledning

Klassiker i rumsteori

Kommunikation och varumärke

Kulturgeografi - Självständigt arbete i Regionalt Samhällsbyggande I

Kulturgeografi - Självständigt arbete i Regionalt Samhällsbyggande II

Kulturgeografi - magisteruppsats

Kulturgeografi - masteruppsats

Kulturgeografi - masteruppsats

Kulturgeografi III

Kulturgeografi IV

Lansering av musikprojekt 1

Ljudsättare I

Ljudsättare II

Ljudsättare III

Lokal och regional utveckling

Låtskrivande 1