Kurser

Filtrerade sökresultat

Course
Högskolepoäng

Aspekter på projektets genomförandefas

Contemporary Media Theory and Research Methods

Data, makt och etik

Datavisualisering och kommunikation

Den digitala tidsålderns mediepublik

Den projektorienterade organisationen

Den projektorienterade organisationen

Digital Media, Culture and Politics

Digitala analysmetoder

Filmgeografi(er)

Forskningsmetoder och självständigt arbete

Fysisk planering i praktiken

Fördjupningskurs samhällsvetenskapliga analysmetoder, inriktning kulturgeografi

Generell projektledningsmetodik

Generell projektledningsmetodik

Generell projektledningsmetodik

Global Media

Globaliseringens konsekvenser

Grafisk form I

Grafisk form II

Grafisk form och foto

Grunder i projektledning