Kurser

Filtrerade sökresultat

Course
Högskolepoäng

1700-talslitteratur

1900-talets avantgarden

Aspects of Sweden

Att skriva för barn och ungdom I

Att skriva för barn och ungdom II

Blasfemins estetik. Utmanande textstrategier från Genesis till Satansverserna

Collegeåret

Det kusliga i litteratur, film och konst

Essay Writing in Politics

Europakunskap

Examensarbete för ämneslärare - svenska med didaktisk inriktning

Filmgeografi(er)

Further Studies in Politics

Fysisk planering i praktiken

Fördjupningskurs samhällsvetenskapliga analysmetoder, inriktning kulturgeografi

Genus och politik - teori och metodologi

Globaliseringens konsekvenser

Hälso- och sjukvårdsadministration

Hälso- och sjukvårdsadministration

Hälso- och sjukvårdsadministration, 61-90 hp

Identiteter och kulturer

International Politics

Internationell Politik

Internationell politik