Kurser

Filtrerade sökresultat

Course
Högskolepoäng

1700-talslitteratur

1900-talets avantgarden

Att skriva för barn och ungdom I

Att skriva för barn och ungdom II

Blasfemins estetik. Utmanande textstrategier från Genesis till Satansverserna

Collegeåret

Det kusliga i litteratur, film och konst

Ekonometri

Ekonometri

Ekonometri

Examensarbete för ämneslärare - svenska med didaktisk inriktning

Filmgeografi(er)

Fysisk planering i praktiken

Fördjupningskurs samhällsvetenskapliga analysmetoder, inriktning kulturgeografi

Försöksplanering

Försöksplanering I

Globaliseringens konsekvenser

Grundläggande statistik och regressionsanalys

Identiteter och kulturer

Introduktion till SPSS

Introduktionskurs - samhällsplanering och projektledning

Klassiker i rumsteori

Kreativt skrivande

Kreativt skrivande II