Kurser

Filtrerade sökresultat

Course
Högskolepoäng

Centrala kulturpolitiska frågor

Datorkunskap och webbdesign - Kulturstudier

De mänskliga rättigheternas idé- och kulturtraditioner

Digitala medier och webbpublicering - Kulturstudier

Elektronisk musik: estetik, teknik och metodik

Entreprenörskap inom musikbranschen

Filmgeografi(er)

Fysisk planering i praktiken

Fördjupningskurs samhällsvetenskapliga analysmetoder, inriktning kulturgeografi

Gatukonst

Genus, medier och design

Globalisering och kultur

Globaliseringens konsekvenser

Identiteter och kulturer

Idéhistoria I

Idéhistoria I: Antiken, medeltiden och renässansen

Idéhistoria I: Den svenska idéhistorien

Idéhistoria I: Den upplysta världen

Idéhistoria I: Moderna tider

Idéhistoria II

Idéhistoria II: Global idéhistoria

Idéhistoria II: Idéhistoriens teori- och metodtraditioner

Idéhistoria II: Metateorier - vetenskap, kultur, politik

Idéhistoria II: Självständigt arbete I

Instrument och praktiskt gehör