Kurser

Filtrerade sökresultat

Course
Högskolepoäng

Bild för grundlärare i årskurs 4-6

Bild för grundlärare i årskurs 4-6

Bild och musik, årskurs 4-6

Bildberättande II

Bildberättande: Serieteckning, illustration och visualiserade idéer

Bildskapande i skola och förskola

Bildskapande i skola och förskola II

Digitala medier och webbpublicering

Event management

Examensarbete för ämneslärare - spanska med didaktisk inriktning

Examensarbete inom lärarprogrammet

Examensarbete inom lärarutbildningen (uteliv, hälsa, identitet)

Examensarbete inomprogrammet (estetiskt lärande)

Fotografins filosofi I:Introduktion

Fotografins filosofi II: Fotografiets berättarteknik

Fotografins filosofi III: Naturfotografi

Fotografins filosofi IV: Bilden av staden

Företagande inom turism

Kommunikation och digitalisering av turism

Konst och design I

Konst och design II

Marknadsföring och kommunikation inom turism

Natur- och kulturturism

Planering för lokal och regional utveckling